Fototriss #41 – tidens tand » Leksak

Det som göms i snö kommer fram i tö

En av Villes leksaker som lämnats åt sitt öde i trädgården.

Your email is never shared.
Required fields are marked *